Atlantic Captial Partners LLC
ACP ishte institucioni i parë financiar që paraqiti financim hipotekash në tregun Kosovar nga një fond vetëkapitalizues. Sot ACP specializon financimin e shtëpive dhe është institucioni i parë dhe i vetëm financiar në Kosovë që inkorporon Ndërmjetësimin e Pasurive të Patundshme, Përfundim/Këshillë Legale të Pasurisë së patundshme dhe Ndërmjetësim në sigurime për modelin e saj të biznesit.
http://www.acapitalpartners.com

Diversa Consulting
Diversa Consulting ju ofron keto sherbime: Sigurime shëndetësore, Sigurime jetësore, Sigurime të pronës, Sigurim juridik personal, Sigurime juridike familjare, Sigurime automjetesh, Këshillime rreth sigurimeve, Këshillime ligjore, Kredi private dhe kredi për ndërmarrje, Investime të kapitalit në fonde, Hipotekë, Mbushje e tatimdeklarimit, etj.
http://www.diversa-consulting.ch

FINCA - Small Loans Big Changes
Programi mikro-financiar në Kosovë i FINCA-së ka filluar me financimin dhe ndihmën e USAID. Shkëlqesia e saj mbretëresha Rania Al-Abdullah e perandorisë Hashemite në Jordani zyrtarisht e inauguroi programin mikro-financiar të FINCA-së në Kosovë, në shkurt të vitit 2000, duke i dhënë kredi e para grupore të programit në Malishevë.
http://www.finca-ks.org