KAF Financial Group
KAF Financial Group eshte kompani e sherbimeve te kontabilitetit, auditimit dhe financave.
http://www.kaf-ks.com

Management and Development Associates
MDA ofronë shërbimet vijuese të konsulencës: - Konsulencë e Biznesit - Konsulencë e Marketingut - Konsulencë për Resurse Njerëzore - Konsulencë për Menaxhim të Kualitetit - Konsulencë për Menaxhimin e Ngjarjeve - Management Training
http://www.seemda.com

Melita&Partners
Melita & Partners është kompani kosovare me seli në Prishtinë, e cila ofron shërbime të kombinuara në fushën e financave, kontabilitetit dhe teknologjisë së informacionit. Melita & Partners ka përvojë të gjerë në implementimin e sistemeve financiare të bazuara në aplikacionin QuickBooks®, i cili është lider në tregun e SHBA-së dhe mbulon 90% të tregut.
http://www.melita-partners.com

Oda Ekonomike e Kosovës
Mirë se vini në Ueb faqen e Odës Ekonomike të Kosovës. Oda Ekonomike e Kosovës është institucion në shërbim të ekonomisë kosovare, partner konstruktiv i Institucioneve shtetërore të Kosovës, partner në dialogun social si dhe promotor i zhvillimit ekonomik dhe politikave të mira makroekonomike.
http://www.oek-kcc.org

PERJU
PERJU është Agjencion i ri i pari i këtij lloji në Kosovë, me staf me përvojë disa vjecare në Kosovë dhe jashtë saj. “ PERJU ‘’ka qendrën në Prishtinë, por është duke krijuar rrjetin e saj në tërë Kosovën . " PERJU " bashkëpunon me disa biznese e organizata vendore dhe ndërkombëtare, e universitete botërore dhe institucione tjera këshilluese dhe arsimore me qëllim kryesor të punësimit e të avancimit në punë dhe karrierë të klientëve pa marrë parasysh moshën, gjininë, fenë apo racën kudo në Kosovë apo në shtetet e huaja.
http://www.perju.net

PR dhe Marketing
PR Solutions është kompani që merret me çështje të Relacioneve me Publik dhe Marketing. PR Solutions përbëhet nga ekspertë të fushave të ndryshme që kanë njohuri të thella në çështje mediale dhe në tregje. Ekipe profesionale me përvojë do të punojnë së bashku me ju në krijimin e programeve për Relacione me Publik dhe kampanjave të Marketingut.
http://www.pr-solutions.net

ZIG Consulting Sh.p.k.
ZIG Consulting Sh.p.k. është Firma e Konsulences kontabile-audituese-ligjore-keshilluese tregtare me profesionale ne Shqiperi. E vendosur ne Tirane, Shqiperi, firma ka me shume se 8 njesi dhe anetaret profesioniste dhe me experience te stafit te saj.
http://www.zig-al.com

zyre e sherbimeve ekonomike dhe juridike DENFLOINA
Zyra e sherbimeve ekonomike dhe juridike DENFLOINA ju ofron bizneseve te ndryshme nje menaxhim adekuat ekonomik dhe juridik,ku me kete sherbim synimin kryesor i zyres DENFLOINA eshte qe te kete sukses afatgjate me cdo person juridik i cili ka per qellim te krijon nje veprimtari te gjere dhe afatgjate dhe te sukseshme ne tere rajonin dhe administrim te mire nga idea e themelimit te biznesit deri ne fund te arritjes te qellimit te personit juridik i cili na ofroj kete mundesi qe te bashkepunojm..
http://www.denfloina.com

Shko tek faqja: 1 2