Tirana International Airport "Nënë Tereza"
Tirana International Airport "Nënë Tereza" është aeroporti i vetëm ndërkombëtar i Shqipërisë dhe për këtë arsye luan një rol të rëndësishëm për vendet që ndodhet në Gadishullin e Ballkanit. Ky aeroport shërben, përveç të tjerave, për transportin ajror të shqiptarëve dhe komunitetit të tyre në të gjithë botën. Me më shumë se 13 shoqëri ajrore që fluturojnë në 24 destinacione, Tirana International Airport "Nënë Tereza" shërben si portë dalëse për në botë.
http://www.tirana-airport.com